Case: Kemira Pulp & Paper EMEA – Our Way Of Leading

Our Way Of Leading

Trainers’ Housen ja Kemira Pulp & Paper EMEA:n (PP EMEA) yhteistyö alkoi alkuvuodesta 2016.

”Lähdimme yhteistyöhön Trainers’ Housen kanssa, koska halusimme kokeneen johtamisvalmennustalon tukemaan prosessiamme johtajuuden kehittämisessä organisaation eri tasoilla. Tavoite oli saada aikaan rohkeampaa päätöksentekoa ja omistajuutta läpi organisaation sekä avointa kommunikaatiota ja yksilöiden huomioon ottamista.Tämä vaatii, että ihmisillä on kyky ja rohkeus päätöksentekoon ja organisaatio kokee olevansa valtuutettu ottamaan vastuuta ja tekemään päätöksiä”, Kemira
PP EMEA:n markkinointi- ja tuotehallintajohtaja Janne Silonsaari kertoo.

Meidän tapa johtaa ja johtajuusteot

Kemira PP EMEA:lle luotiin kirkas ja innostava johtamisen tarina, ”Our Way Of Leading”. Tarina loi raamit tunnistetuille johtamisen kulmakiville, joiden avulla ihmisten vastuuttaminen ja valtuuttaminen helpottuu; Rohkeus, Välittäminen, Omistajuus ja Luottamus.

Johtajuustekojen läpinäkyvään seurantaan ja juurruttamiseen sekä kokemusten jakamiseen Kemira PP EMEA käytti Trainers’ Housen Pulssi-muutoksenjohtamisjärjestelmää.

Näkyviä muutoksia johtamiskulttuurissa

”Ihmiset ottavat osaa aktiivisemmin asioihin, jotka ovat oman vastuualueen ulkopuolella. Esimiehet ovat sitoutuneempia ja antavat enemmän palautetta. Ihmiset keskustelevat keskenään avoimesti keskeisistä johtajuusteemoista ja peilaavat omaa tekemistään niiden kautta”, Silonsaari kommentoi. Useat yhteistyöhön osallistuneet ovat kiittäneet Kemiran lähtökohdat huomioon ottavia, konkreettisia työkaluja, joita voi käyttää jokapäiväisessä johtamisessa. Myös johtamiseen liittyvien ideoiden ja ajatusten jakaminen on koettu hyödylliseksi.