Palvelumme

 

Muutosyhtiö palveluksessasi!

Hyvä esimiestyöskentely edellyttää jatkuvaa palautteenantoa, reflektointia sekä selkeää visiota johtamisen tueksi. Johtamalla oikeita asioita aikaansaamme tulosparannuksen, nostamme työhyvinvointia ja tehostamme yrityksen toimintaprosesseja.

Strategian jalkautus on onnistunut vasta silloin, kun arjen tekeminen muuttuu uutta suuntaa tukevaksi. Kirkkaaseen ja tarinallistettuun strategiaan henkilöstön on helpompi sitoutua.

Kun yhteiset arvot, asenteet ja ajattelumallit tukevat strategiaa, muutos tapahtuu nopeammin, varmemmin ja tuloksekkaammin. Huono kulttuuri syö strategian aamupalaksi.

Me autamme asiakkaitamme toteuttamaan muutokset organisaatiossaan sekä ylläpitämään ja mittaamaan uutta haluttua käyttäytymistä. Haluttu muutos pitää olla mitattavissa ensimmäisestä viikosta lähtien, ei kvartaalin lopuksi.

Palvelumuotoilun tavoitteena on kasvattaa asiakasarvoa asiakaskokemusta parantamalla. Asiakkaan kokemus on aina emotionaalinen, mutta sitä voidaan tarkastella palvelumuotoilun analyyttisen työskentelyprosessin avulla. Tekemässämme palvelumuotoilukonseptissa yhdistyvät organisaation vahvuudet ja uudet tavat toimia, käyttäytyä ja ratkaista asiakkaan tarpeita.

Suuri osa asiakkaistamme tietää, miten tuotantoa tulee tehostaa. Me autamme heitä toteuttamaan tämän muutoksen organisaatiossaan sekä ylläpitämään ja mittaamaan uutta haluttua käyttäytymistä.

Autamme asiakkaitamme työhyvinvoinnin johtamisessa, työkyvyn ylläpitämisessä ja fyysisen hyvinvoinnin tukemisessa. Asiakkaamme ovat käyttäneet yhteistyömme mittareina mm. johtamiskäytäntöjen toteutumista, esimiespalautetta, sairauspoissaolojen vähentymistä sekä niihin liittyvien kustannusten laskua, tiimien tuottavuutta, henkilöstötyytyväisyyden kasvua ja henkilöstön fyysisen kunnon kehitystä.

Tutustu asiakkaisiimme