Pulssi-muutoksenjohtamisjärjestelmä

 

ME OLEMME JOKAPÄIVÄISET TEKOMME

Työyhteisön muutos on totta vasta, kun työntekijöiden käyttätyminen muuttuu uutta suuntaa tukevaksi. Työntekijän kohdalla tämä tarkoittaa, että strategiaa toteuttava tekeminen alkaa tai lisääntyy. Onnistuneessa muutoksessa jokainen työntekijä osallistuu muutokseen ja on muutoksen tekijä. Onnistuneessa muutoksessa työntekijä kokee työskentelevänsä yhdessä muiden kanssa reaaliaikaisesti ja läpinäkyvästi. Onnistuneessa muutoksessa työntekijä oppii omista ja toisten kokemuksista.

LATAA ESITE

TÄRKEIMMÄSTÄ TEKEMISESTÄ TOTTA

Muutoksen esteinä on usein epäselvyys tärkeimmästä tekemisestä ja epätasainen esimiestyö. Osa työntekijöistä ei koe voivansa vaikuttaa ja osa esimiehistä ei ehdi johtaa. Pulssin avulla haluttua tekemisen muutosta johdetaan viikko-tasolla avoimesti ja osallistavasti. Pulssin avulla jokainen työntekijä voi osallistua muutokseen.

PULSSI-MUUTOKSENJOHTAMISJÄRJESTELMÄ

on rakennettu auttamaan työntekijää, työyhteisöä ja johtoa onnistumaan muutoksen läpiviennissä. Pulssin avulla jokainen työntekijä voi näkyvästi vaikuttaa omalla työpanoksellaan muutoksen onnistumiseen, toimia osana tuloksekasta tiimiä ja auttaa muita työntekijöitä onnistumaan omassa työssään.

pulssi-text-boksi3

JOKAINEN TYÖNTEKIJÄ VOI VAIKUTTAA:

REAALIAIKAISUUS LÄPINÄKYVYYS

Pulssi 5.0 on täysin riippumaton käyttäjän työnkuvasta – se toimii sujuvasti niin asiantuntijatyön, myynnin, esimiestyön, asiakaspalvelun kuin esimerkiksi tuotannon muutosjohtamisen apuvälineenä. Uuden tilanteen äärellä yhteistyö ja vuorovaikutus ovat välttämättömyyksiä uuden suunnan vakioimiseksi. Työyhteisön jäsen ymmärtää Pulssi 5.0:n avulla oman roolinsa osana haluttua muutosta.

JOKAINEN TYÖNTEKIJÄ OPPII JA OPETTAA:

YHTEISÖLLISYYS & TOISTUVUUS

Pulssi 5.0:n avulla esimies näkee helposti ovatko sovitut asiat menneet käytäntöön ja voi antaa välitöntä tukevaa tai korjaavaa palautetta. Johto voi seurata reaaliaikaisesti Pulssi 5.0:n avulla miten kokonaismuutos etenee. Tuloskehitystä voidaan tutkia sekä yksilön että yksiköiden, koko organisaation ja eri toimenkuvienkin tasolla.

Hyödynnämme Trainers’ Housella Pulssia suurissa yrityskohtaisissa muutosprojekteissamme. Lisäksi mittaamme yhteistyömme tuloksia ja vaikuttavuutta Pulssin avulla. Näin takaamme työmme tavoitteet: innostuneet ihmiset ja todennettavat asiakastulokset.

Ota yhteyttä!

Miro Honkanen
+358 40 621 0796
miro.honkanen@trainershouse.fi

Tyytyväisiä Pulssi-asiakkaitamme

Pulssi on varmentanut sitä että asiat menevät läpi organisaatiossa. Valmennuksen teho paranee kun on seurantamekanismi, jolla varmistetaan sovittujen asioiden läpivienti. Sitä kautta valmennukset ja Pulssin käyttö ovat kyllä edesauttaneet myyntiä. Etenkin niille esimiehille, jotka ovat pääkaupunkiseudun ulkopuolella, Pulssi on kätevä tapa raportoida tekemistä. Kaiken kaikkiaan Pulssi on helppolukuinen, näppärä ja nopea työkalu.Outi Rekola, kaupallinen johtaja, SBS Discovery

Tahdottua tekemisen tasoa seurataan jokaisessa hotellissamme Pulssi-muutoksenjohtamisjärjestelmän avulla ja tämä osaltaan auttaa varmistamaan muutoksen onnistuneen läpiviennin.Harri Ojanperä, ketjujohtaja, Sokos Hotels

Haluatko tutustua Pulssiin?

Ota yhteyttä ja pyydä konsultiltamme Pulssi-esittely!