Muutosjohtaminen

Muutoksen läpiviennin metodit

Työskentelytapamme ja metodimme ydin on asiakkaamme maailman ymmärtäminen. Aloitamme työmme tutustumalla huolellisesti toimeksiantajamme todellisuuteen.

Räätälöimme ratkaisumme yhdessä toimeksiantajamme kanssa. Metodiimme kuuluu simuloida ratkaisumme vaikutuksia ja tuloksia aina etukäteen.

Varmistamme toimeksiantajamme ihmisten sitoutumisen konseptoimalla parempia työntekotapoja, lanseeraamalla uutta ajattelua ja tukemalla erilaisin välinein arjen työn muutosta.

Strategiasta totta tarinalla

Meiltä kysytään usein, miten ihmiset saadaan aidosti mukaan muutokseen. Kirkas ja ihmistä puhutteleva muutostarina ja tarinan onnistunut ja osallistava muutosviestintä saavat ihmiset mukaan. Muutoksen juurruttamisessa autamme asiakkaitamme työkaluilla, tarvittavien taitojen valmentamisella ja johtamisen tukemisella.

Työssämme tärkeintä on ymmärtää muutoksen kohteena olevia ihmisiä, heidän arkeaan ja organisaation kulttuuria. Kun uusi tekeminen on osa kulttuuria, tulokset tulevat vääjäämättä.

Analysoinnista arkeen

Muutoshankkeemme alkavat analyysi-vaiheella, jonka aikana tunnistamme asiakkaan tavoitteen kannalta kriittiset tekemiset sekä kulttuurilliset esteet ja vivut kulttuurin vahvistamiselle. Simulointi-vaiheessa ideoimme ja testaamme tekemisen muutoksen vaikutuksia. Konseptoinnin aikana viimeistelemme toiminnallisen konseptin ja muutosta tukevan johtamisjärjestelmän. Kutsumme analyysi-, simulointi- ja konseptointivaihetta ASK-vaiheeksi.

Seuraavassa vaihessa kiihdytämme muutoksen läpivientiä. Viestimme muutostarinan työntekijöille ja asiakkaille ja käynnistämme tekemisen ja johtamisen muutoksen. Kiihdytys-vaiheessa tuemme taitojen, tekemisen ja johtamisen kehittymistä mm. Pulssin ja valmennuksen keinoin.

Juurrutus-vaiheessa varmistamme uuden tekemisen juurtumisen asiakkaan arkeen mm. markkinointi- ja muutospalveluiden avulla. Lopuksi tutkimme ja todennamme asiakaskokemuksen sekä tunnelman, tekemisen ja tulosten muutoksen.

Työmme tuloksena syntyy innostuneita ihmisiä ja todennettavia asiakastuloksia.

Näin me etenemme

Tärkeimmästä tekemisestä totta

Tarjoamme yrityksille räätälöityä tukea muutoksen läpiviestiin. Lisäksi järjestämme kaikille avoimia henkilökohtaisen kasvun ohjelmia, joissa kasvat johtajana, ammattilaisena, myyjänä tai esiintyjänä.

Tutustu tyytyväisiin asiakkaisiimme