Työhyvinvointi

Työhyvinvointi osana yrityksen strategiaa

Autamme asiakkaitamme työhyvinvoinnin johtamisessa, työkyvyn ylläpitämisessä ja fyysisen hyvinvoinnin tukemisessa. Suurikin muutos lähtee pienistä arjen teoista. Jotta näitä arjen tekoja voidaan johtaa, ne täytyy tunnistaa ja purkaa auki. Me käytämme tähän työhön Vaikutuskartta-työkalua.

Työhyvinvoinnin ei tulisi olla yksittäinen hanke tai projekti, vaan osa yrityksen strategiaa. Työhyvinvointiin vaikuttamalla pyritään vaikuttamaan yrityksen liiketoiminnallisiin tuloksiin. Vaikutuskartta rakennetaan yrityksen valitun strategian ja vallitsevan nykytilanteen pohjalta. Strateginen määränpää kuvataan karttaan konkreettisilla liiketoiminnan tavoitteilla, joista johdetaan ja priorisoidaan operatiiviset mittarit yksikkötasolle. Lopuksi operatiiviset mittarit puretaan auki yksilön tekemisen tasolle, jolloin kaikkien työhön osallistuvien on helppo nähdä asetettujen tavoitteiden ja oikean tekemisen välinen suhde.

Asiakkaamme ovat käyttäneet yhteistyömme mittareina mm. johtamiskäytäntöjen toteutumista, esimiespalautetta, sairauspoissaolojen vähentymistä sekä niihin liittyvien kustannusten laskua, tiimien tuottavuutta, henkilöstötyytyväisyyden kasvua ja henkilöstön fyysisen kunnon kehitystä.

 

Tyytyväisiä asiakkaitamme

Tarvetta työhyvinvoinnille?

Pyydä konsultiltamme tarjous ja toimintaehdotus. Palaamme sinulle heti seuraavana arkipäivänä.