Missio, visio, strategia ja arvot

Missio, visio, strategia ja arvot

Missiona arjen johtajuus

Missiomme on auttaa ihmistä toteuttamaan ja rakastamaan yhteistä tarinaa niin, että tärkeimmästä tekemisestä tulee totta.

Visiona maailmanluokan muutosyhtiö

Tahdomme olla maailmanluokan muutosyhtiö. Meillä on alan parhaat asiantuntijat, toimintaympäristöstä erottuvat menetelmät ja työkalut sekä intohimo auttaa asiakasta onnistumaan muutosten läpiviemisessä.

Onnistunut muutos syntyy sitoutuneista ihmisistä ja konkreettisesta tekemisen muutoksesta. Tulokset muuttuvat, kun tekeminen muuttuu. Tekeminen muuttuu, kun ihminen haluaa parempia tuloksia. Vahvistamme asiakasprojekteissamme arjen johtajuutta käytännönläheisesti ja tarvittaessa jokaisella organisaatiotasolla.

Strategiana kasvusysteemi

Trainers’ House on teknologia-avusteinen valmennusyritys, jonka merkitys asiakkaalle on liiketoimintakriittinen. Valmennuksen lisäksi yhtiö käyttää erityisinä vipuina markkinointia, johtamisjärjestelmiä ja asiakasriskien rahoittamista.

Teknologia-avusteinen valmennus tarkoittaa SaaS (Software as a Service) -liiketoimintamallin mukaisten järjestelmien hyödyntämistä valmennuksessa. Nämä palvelut ovat tulevaisuudessa keskeinen asiakkaille luotavan arvon lähde. SaaS–palveluiden avulla saadaan markkinoinnista, myynnistä ja strategian johtamisesta mitattavia, tuottavuuden kasvun todistavia tuloksia. SaaS-palveluiden avulla asiakkaan lisämyynnin kustannukset laskevat ja tulosten todennäköisyys paranee.

Yhtiön osaamisalueet, markkinointi, valmennus ja järjestelmäosaaminen, synnyttävät integroituna Kasvusysteemin. Kasvusysteemi on tulevaisuuden mahdollisuuksista käsin johdettu johtamisen ja myynnin toimintatapa. Tehtävämme on nostaa asiakkaamme toiminta ja tulokset seuraavalle tasolle.

Kasvusysteemien syntymistä tuemme myös asiakasrahoituksen avulla. Jaamme näin Kasvusysteemin rakentamisesta aiheutuvaa investointiriskiä asiakkaidemme kanssa.

Tähtäämme kasvuun vahvistamalla edelleen asemaamme ja kassavirtaamme kotimaan markkinoilla sekä kansainvälistymällä. Kansainvälistyminen perustuu yhtiön vahvoihin osaamisalueisiin sekä Kasvusysteemi-konseptiin.

Orgaanisen kasvun lisäksi kasvua tuetaan yrityskaupoin sekä kotimarkkinoilla että ulkomailla. Kypsille markkinoille ei edetä omia yksiköitä perustamalla vaan yrityskaupoin tai – liittoumin. Pidemmän aikavälin tavoitteena on saada kansainvälisen toiminnan kassavirta kasvamaan kotimaata suuremmaksi.

Arvot ohjaavat toimintaamme

Kurotamme kohti kasvua. Tehtävämme on auttaa niin asiakkaitamme kuin itseämme nousemaan uudelle tasolle. Me haastamme itsemme ja asiakkaamme kehittymään ihmisinä, ammattilaisina ja työyhteisöinä.

Ihminen
Kaiken keskipisteenä on ihminen, Teemme työtä ihmisille, emme yrityksille. Yritys on kuitenkin lopulta joukko ihmisiä, ei sen enempää tai vähempää. Kohtele ihmisiä kuten haluaisit itseäsi kohdeltavan.

Rohkeus
Teemme asioita rohkeasti. Otamme riskejä. Teemme virheitä ja opimme niistä. Samaa virhettä emme tee kahta kertaa.

Nopeus
Nopeus on laatua. Toimintaamme leimaa nopeus. Etenemme pienin askelein, mutta saatamme tehtävät jämerästi päätökseen.

Kasvu
Yrityksemme tavoite on kasvaa. Samoin tavoitteemme on, että työntekijämme kasvavat sen mukana yhä vaativampiin tehtäviin. Tavoitteemme on, etä asiakkaamme kasvavat ja menestyvät. Tavoitteemme on myös, että asiakkaidemme asiakkaat kasvavat.

Tulos
Yrityksemme tarkoitus on tehdä tulosta. Yritystoiminnalle voidaan asettaa myös yleviä filosofisia päämääriä, mutta Trainers’ Housen tavoite on silti tuottaa rahaa. Se on ainoa tae siitä, että yrityksemme työllistää työntekijänsä tulevaisuudessakin.