Vuosikertomus 2015

Uudistuminen ja tulevaisuus

 Vuosikertomus 2015

 

Trainers’ House on muutosyhtiö. Asiakkaamme käyttävät meitä strategian toteuttamisen varmistamisessa. Strategian toteuttaminen edellyttää usein muutosta omalta henkilöstöltä ja asiakaskohtaamisilta. Asiakkaamme arvostavat osaavia ja asiakaskeskeisiä työntekijöitämme, toimivia työkalujamme ja käytännönläheisiä menetelmiämme.

Työtämme mitataan saavutetuilla tuloksilla. Me tiedämme, että pysyviä tuloksia saavutetaan parhaiten siten, että yrityskulttuuri tukee tavoitteita.

Avaa vuosikertomus 2015!

 

Toimitusjohtajan-blogi-2
 

Toimitusjohtaja – Näkyvissä parempi vuosi

Vuosi 2015 oli yhtiölle kovien ponnistelujen aikaa. Yleinen Suomen talouden tilanne vaikeutti toimeksiantojen saamista, mutta toiminta on ollut pirteää ja tilauskanta on kehittynyt myönteisesti vaikeissa olosuhteissa.

Lopputulosta voitaneen kokonaisuutena pitää erinomaisena, sillä olosuhteet olivat samanaikaisesti läpiviedyn saneerausmenettelyn vuoksi vaikeat. Sopeutustoimenpiteiden seurauksena operatiivinen liiketoiminta ennen kertaluonteisia eriä oli tilivuonna kannattava ja tulos parantui merkittävästi. Taseen osalta korolliset nettovelat laskivat 0,1 miljoonaan euroon ja omavaraisuusaste nousi 55,5 prosenttiin.

Trainers´ Housen tervehdyttämisohjelman kokonaisjärjestely vahvistaa merkittävästi yhtiön tulevien vuosien kassavirtaa ja antaa tilaa kehittää yhtiötä pitkäjänteisesti.

Lue koko toimitusjohtajan osuus

 

Muutoksen läpiviennin metodimme

Meiltä kysytään usein, miten ihmiset saadaan aidosti mukaan muutokseen. Kirkas ja ihmistä puhutteleva muutostarina ja tarinan onnistunut ja osallistava  muutosviestintä saavat ihmiset mukaan.
Muutoksen juurruttamisessa autamme asiakkaitamme työkaluilla, tarvittavien taitojen valmentamisella ja johtamisen tukemisella.

Työssämme tärkeintä on ymmärtää muutoksen kohteena olevia ihmisiä, heidän arkeaan ja organisaation  kulttuuria. Kun uusi tekeminen on osa kulttuuria,  tulokset tulevat vääjäämättä.

Työmme tuloksena syntyy innostuneita ihmisiä ja todennettavia asiakastuloksia.

Lue lisää muutoksen läpiviennin metodeistamme

 

Metodimme2015

 

Tutustu tyytyväisiin asiakkaisiimme

Asiakkaamme kiittävät meitä erityisesti osaavista ja asiakaskeskeisistä ihmisistämme, käytännönläheisestä ja nopeasta toimintatavastamme sekä toimivien työkalujen ja menetelmien avulla yhdessä aikaansaaduista tuloksista. Haastattelemme vuosittain noin 400 asiakastamme yhteistyöstämme. Tässä muutamia esimerkkejä.

 

Lue koko vuosikertomus 2015 täältä!