Meidän tarinamme

Valmennustalosta muutosyhtiöksi

Trainers’ House aloitti toimintansa nimellä Writers’ Studio vuonna 1990. Ideana oli perustaa yritys, jossa lahjakkaat nuoret kirjoittajat voisivat hioa kykyjään ja sparrata toisiaan tehden siinä samalla bisnestä.

Alkuvuosien tekemiset vaihtelivat lehtitekstituotannosta ja suoramarkkinoinnista Broadway-musikaalien tuottamiseen. Vaikka Suomen talous oli syöksykierteessä ja firmojen viestintäkuluja karsittiin, Writers’ Studio pystyi tuottamaan lehtiä niin tehokkaasti ja edullisesti, että asiakkaita riitti.

Kaikki alkoi suoramarkkinoinnista

Viestinnän ohella yhtiön painopistealueeksi muodostui suoramarkkinointi. Writers’ Studio nousi pikku hiljaa maan johtavien suoramarkkinointifirmojen joukkoon. Yritykselle oli ominaista voimakas tuloshakuisuus ja jälkihoidon korostaminen. Haluttiin, että jokainen kampanja johtaa mitattavaan myynnin kasvuun.

Meillä riitti töitä, koska opimme kaksi tärkeää läksyä, Jari Sarasvuo sanoo. Ensiksi opimme, että ihminen ei koskaan myy muuta kuin itseään: omaa persoonaansa, mainettaan ja uskottavuuttaan. Vaikka ajat olivat kovia, moni halusi tavallaan ostaa option meihin ja meidän energiaamme. Sen kautta opimme toisen asian: mitä suurempi on ympäristön epävarmuus, sitä enemmän on kysyntää ihmisille, jotka uskovat itseensä, tarkentaa Sarasvuo.

Sarasvuo päätti soveltaa teesiä suoramarkkinointiin. Havainto oli, että suoramarkkinointi sai aikaan paljon kontakteja potentiaalisiin asiakkaisiin, mutta ei läheskään riittävästi myyntiä. Ongelmana oli se, etteivät myyjät yksinkertaisesti osanneet lunastaa brandin ja siihen liittyvän markkinoinnin antamia lupauksia. Writers’ Studio alkoi liittää markkinointikampanjoihinsa valmennustilaisuuksia, joissa myyjät saivat sekä kohennusta itsevarmuuteensa että aseita käytännön myyntityöhön.

Asiakkaiden tulokset paranivat jatkuvasti ja valmennuksesta tuli nopeasti yrityksen keskeinen toiminnan ala ja 1990-luvun puolessavälissä se toi sisään yli puolet firman liikevaihdosta.

Liiketoiminnan ytimessä

Vuosien 1996-98 aikana Writers’ Studio sai tunnettuutta erityisesti avoimilla valmennustilaisuuksilla, joita järjestettiin ympäri Suomea. Vuosittain jopa parikymmentä tuhatta suomalaista osallistui valmennuksiin. Massatilaisuudet vetivät Writers’ Studion kasvu-uralle, mutta yhtiön pitkän tähtäimen kulmakiveksi niistä ei ollut. Talossa tiedettiin, että todellisempia ja pysyvämpiä tuloksia saavutetaan pienemmille ryhmille räätälöidyillä valmennuksilla. Pitkän päälle ei ollut myöskään järkevää keskittyä liikaa Jari Sarasvuon persoonan ympärille.

1990-luvun loppuvuosina firma laajensi kuitenkin henkilökuntaansa voimakkaammin kuin koskaan. Vuonna 1998 Writers’ Studio muutti uusiin tiloihin Espooseen ja otti samalla käyttöön nykyisen, yrityksen toimintaa paremmin kuvaavan nimensä.

Espoon tiloissa Trainers’ House jatkoi kasvuaan sekä pääluvulla, liikevaihdolla että ennen kaikkea työn tuloksilla mitattuna. Samalla sen toiminta on kiteytynyt nykyiseen, selkeään konseptiinsa ja yrityksestä on tullut entistä olennaisempi osa suomalaista – ja pikku hiljaa myös kansainvälistä – yrityselämää.

Helsinkiin Ruoholahteen Trainers’ House muutti vuonna 2004. Samalla perustettiin nopeasti kasvanut tytäryritys Ignis palvelemaan asiakkaiden myynti- ja markkinointiorganisaatioiden tarpeita.

Fuusio Sataman kanssa

Uusi Trainers’ House Oyj syntyi, kun Helsingin Pörssissä noteeratun yhtiön Satama Interactive Oyj:n ja Trainers’ House Oy:n osakkeenomistajat päättivät 5.11.2007 molempien yhtiöiden yhtiökokouksissa yhtiöiden yhdistämisestä. Yhdistyminen toteutettiin kahdessa vaiheessa siten, että ensimmäisessä vaiheessa Satama osti Trainers’ Housen osakkeenomistajilta 45 % Trainers’ Housen osakkeista.

Toisessa vaiheessa, 31.12.2007, Trainers’ House sulautui Satamaan absorptiosulautumisella. Fuusion yhteydessä Satama Interactive Oyj:n nimi muuttui Trainers’ House Oyj:ksi. Uusi Trainers’ House on liiketoiminnan kasvun palveluyritys.

Heti sulautumisen jälkeen uusi Trainers’ House kohtasi markkinan kovan muutoksen. Yrityksen toimintaa jouduttiin sopeuttamaan ja toimintamallia tiivistämään. Tärkeimmiksi painopisteiksi valittiin valmennustoiminta, sen tulosten varmistamiseksi kehitetyt ihmisten ja asiakkuuksien johtaminen sekä tietojärjestelmät ja työkyvyn johtaminen.

Vuonna 2010 Trainers’ House Oyj muutti takaisin Espooseen, tällä kertaa Niittykumpuun. Uusissa tiloissa pystyttiin yhdistämään työkyvyn johtamisen palvelut, valmennustoiminta, markkinointi- ja viestintäpalvelut sekä tietojärjestelmät uudella asiakkaiden kannalta toimivalla tavalla.

 

Tutustu palveluihimme!

Muutosjohtamisen ja henkilökohtaisen kasvun palvelumme.