Case: Accountor – Myynnin Läpimurto


Myynnin pyhästä kolminaisuudesta (määrä, suunta, laatu) Accountorille määrä ei ole ongelma – asiakkaat saa kyllä palaveriin, kun heille kertoo että hinnan voisi kilpailuttaa. Sen sijaan suunnan ja laadun kanssa oli parantamisen varaa.

Laatua löydettiin (ehkä hieman yllättäen) suuntaa kohdistamalla. Accountor suoritti useamman keskitetyn myyntioperaation tarkkaan määriteltyyn markkinasegmenttiin.

Läpimurto-lähetyksessä Accountorin myynti- ja markkinointijohtaja Tuomas Muurikainen kertoi, mitä keskitetyistä markkinavaltauksista opittiin – ja miten kohdesegmentin rajaus johti myös laadulliseen tasonnostoon.

Löytyykö teillä parantamisen varaa myynnin määrästä, suunnasta vai laadusta?