Case: Asiakastieto – AT Future

MÄÄRÄTIETOISTA JA SITOUTUNUTTA YHTEISTYÖTÄ

”Saimme mitä tilasimme. Meillä oli yhteistyön aikana vahva kokemus siitä, että Trainers’ House sitoutui työhön määrätietoisesti. Olimme erittäin tyytyväisiä yhteisesti suunnittelemaamme strategian luomisprosessiin, jossa keskeistä oli saada henkilöstö mahdollisimman laajasti mukaan.

Trainers’ Housen avulla rakennettu strategiahuone on yksi esimerkki keinoista lähestyä henkilöstöä. Toinen esimerkki on suuren menestyksen saavuttaneet koko henkilöstön strategiamessut. Lopputuloksena prosessista oli se, että yli puolet henkilöstöstä osallistui strategiaprosessiin, mikä oli hienoa. Tällä saatiin henkilöstön osaaminen ja näkemyksellisyys mukaan prosessiin ja toki myös hyvä pohja sitoutumiselle strategiaan ja sen toteuttamiseen”, Asiakastiedon toimitusjohtaja Jukka Ruuska kertoo yhteistyön tuloksista.

KOKO HENKILÖKUNTA MUKANA MUUTOKSESSA

Asiakastieto halusi toteuttaa strategiaprosessin, jossa uudistettiin yhtiön missio sekä määriteltiin uusi suunta, visio ja strategiset tavoitteet tuleville vuosille. Ehdottoman tärkeää oli, että koko henkilöstö osallistuisi prosessiin.

”Kumppania valitessamme uskoimme, että Trainers’ Housella on metodologia fasilitoida prosessia ja kyky auttaa meitä niin, että ihmiset kokevat oikeasti, että heillä on mahdollisuus osallistua. Teemme Asiakastiedolla 2-3 vuoden välein perusteellisen strategiaprosessin. Halusimme hyödyntää mahdollisimman laajasti osaamista, ymmärrystä ja näkemystä, jota omilta asiantuntijoiltamme löytyy. Uskoimme, että ihmisten osallistaminen parantaa prosessin laatua ja sitoutuminen varsinaiseen toteutukseen onnistuu paremmin”, Ruuska kommentoi.

Yhteistyön tavoitteena oli luoda läpivietävä ja mitattava strategia, osallistaa ja sitouttaa henkilöstö prosessiin sekä rakentaa rohkeita linjauksia Asiakastiedon uudelle suunnalle.

OSALLISTAVAN STRATEGIAPROSESSIN KUMPPANI

Yhteistyön alussa Trainers’ House toteutti kattavan taustatyön, joka sisälsi muun muassa henkilöstökyselyn sekä avainhenkilöiden, asiakkaiden ja kumppaneiden haastatteluja. Strategian vaihtoehtoisten skenaarioiden tarkastelu oli keskeistä uutta suuntaa määriteltäessä. Lopulta Asiakastiedon johtoryhmän ja avainhenkilöiden kanssa tehtiin strategiset valinnat sekä määriteltiin selkeät tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet niihin pääsemiseksi.

Strategiaprosessia varten Trainers’ House rakensi strategiahuoneen, joka toimi koko Asiakastietoa osallistavana paikkana. Strategiahuoneeseen koottiin kaikki tieto strategiaprosessin etenemisestä. Tila oli avoin koko henkilöstölle ja suunniteltuja toimenpiteitä sai vapaasti kommentoida. Henkilöstön antamaa palautetta hyödynnettiin Trainers’ Housen järjestämissä työpajoissa matkan varrella.

Emme hakeneet kumppaniksi strategiakonsulttia, vaan nimenomaan prosessin fasilitoijaa. Meille oli tärkeää, että substanssipohdinta tapahtuu omien asiantuntijoidemme toimesta. Uskallan suositella Trainers’ Housea juurikin fasilitointirooliin. Kumppani oli välttämätön jo senkin takia, että olemme mitoittaneet omat resurssit tiukasti. Meiltä ei löydy omasta takaa toteutusresursseja tällaiseen harjoitukseen, eikä kaikkea kannatakaan tehdä yksin”, Ruuska kommentoi lopuksi.