Case: Esperi Care – ESIMIESTEN LOISTE

Laadukkaampaa esimiestyötä ja kannattavuuden kasvu

Esperin toimipisteissä on hoiva-alalle tyypillinen matala organisaatio, jossa myös esimies osallistuu asiakastyöhön. Esimiestyö koettiin lähtötilanteessa haastavaksi tiiviissä, tutussa työyhteisössä. Liiketoiminnan kasvun myötä oli syntynyt tarve täsmentää esimiehen roolia ja tehtäviä, sekä luoda yhteisiä johtamiskäytäntöjä ja koko yrityksen kattava johtamisjärjestelmä.

Esperin Esimiesten Loiste

Esimiesvalmennuksesta on selvästi ollut hyötyä Esperin esimiesten arjessa. Valmentajat olivat aidosti perehtyneet Esperin eri toimialojen toimintaan ja puhuivat valmentaessaan ns. Esperi-kieltä”, Esperin henkilöstöpäällikkö Marit Telin kiittelee. ”Voimme lämpimästi suositella Trainers’ Housen esimiesvalmennuskokonaisuutta. Valmennuskonsultit työskentelevät vahvalla ammattitaidolla ja ilolla valmennettaviaan sparraten ja innostaen. Valmennuspäivinä on aidosti keskitytty asiakasyrityksen tarpeisiin.