Case: HSL – Strategiasta totta

SYDÄMELLÄ JA PERSOONALLA MUKANA

”Valmennusten aikana tuli tunne siitä, että meiltä haluttiin todella konkretiaa. Trainers’ House ei päästänyt meitä liian helpolla ja ihmisiä haastettiin rohkeasti. Tilaisuudet eivät olleet luentomaisia, vaan valmentaja laittoi myös itsensä likoon henkilökohtaisesti. Tuntui, että hän oli sydämellään ja persoonallaan mukana. Yhteistyö koko tiimin kanssa on ollut välitöntä, sujuvaa ja mukavaa”, HSL:n hallinto ja strategiapalveluiden osastonjohtaja Ilmari Mäkinen kertoo.

Strategian onnistunut jalkauttaminen näkyy organisaatioissa usein vasta kun aikaa on kulunut. HSL:n tapauksessa tuloksia on jo nähtävissä.

Säännölliset one-to-onet on otettu käyttöön laajasti. Tässä on tapahtunut nyt merkittävä muutos”, HSL:n henkilöstöpäällikkö Eeva-Liisa Haaksluoto kertoo.

KONKREETTINEN NÄKEMYS STRATEGIAN JALKAUTTAMISEKSI

”Olimme tehneet uuden strategian ja tiesimme, että varsinainen työ alkaa vasta sen viemisestä arkeen. Saimme jo ensimmäisessä tapaamisessa Trainers’ Housen kanssa näkemyksen, mitä arkeen vieminen konkreettisesti voisi tarkoittaa. Meille heräsi ajatus, että ehdotuksessa on jotain erilaista, jota olimme kaivanneet”, Haaksluoto jatkaa.

”Trainers’ Housen vahvuus oli heidän näkemyksensä konkreettisuus. Strategian jalkautuksessa oli nimenomaan kyse pienistä asioista, toistoista ja juurruttamisesta – tässä Trainers’ House oli vakuuttava”, Mäkinen kommentoi.

TYÖKALUJA MUUTOKSEN LÄPIVIENTIIN

Valmennuksia varten Trainers’ House valmistautui haastattelemalla HSL:n johtoa ja päälliköitä. Esimiehiä valmennettiin kahdessa tapahtumassa ja koko henkilöstö osallistui HSL:lle räätälöityyn superseminaaripäivään. Kantava teema kaikissa tilaisuuksissa oli uuden strategian merkitys, uudistumisen teema ja pienet arjen muutokset, joilla strategiaa toteutetaan.

”Tämän tyyppinen yhteistyö on paljon kiinni henkilökemioista ja yhteistyön sujuvuudesta. Koska ihmisten kanssa on sujunut hyvin, koen, että yhteistyö on sujunut hyvin”, Mäkinen kommentoi lopuksi.

”Voisin suositella Trainers’ Housea kumppaniksi yritykselle, joka on selkeästi määritellyt muutoksen, joka halutaan saada aikaan. Trainers’ Housella on konkreettisia työkaluja muutoksen läpivientiin ja vahvistamiseen”, Haaksluoto päättää.