Case: ISS Direct – Kulttuuri-integraatio

VAHVA ME-HENKI

”Vuosi ei ole ollut helppo. Bisnes ja ennen kaikkea yhteinen kulttuuri kuitenkin vahvistuivat ja kehittyivät eteenpäin. Olemme luoneet vuoden aikana vahvan me-hengen. Tämän pohjalle rakennetaan vuoden 2020 menestys”, ISS Direct liiketoimintayksikön johtaja Henri Häyrinen kertoo.

”Koko projekti on pysynyt hyvin Trainers’ Housen käsissä. Asiat ovat edenneet suunnitelmien mukaan. Projektia johdettiin ammattitaitoisesti ja valmentaja oli erinomainen – hän teki työtä suurella sydämellä. Opettajatausta näkyi varsinkin, kun suurempi joukko oli koolla. Hän piti hyvän hengen yllä ja sopivasti rotia”, Häyrinen lisää.

KUMPPANI YRITYKSEN SUURIMMASSA MUUTOKSESSA

ISS rakentuu viidestä liiketoimintayksiköstä: Key Accounts 1 ja 2, Cleaning & Multiservices, Property Services sekä ISS Direct. Yhteistyötä edelsi ISS:n sisällä tapahtunut merkittävä liiketoiminnan siirto liiketoimintayksiköiden välillä. Samalla noin 800 ihmistä siirtyi yksiköstä toiseen.

ISS Directillä ei ole koskaan ollut näin suurta muutosta. Muutoksella oli vaikutuksia monella saralla. Meidän yksikkömme, ISS Direct, on erikoistunut pienten-, keskisuurten- ja ketjuasiakkaiden palveluihin. Palveluiden toimittamiseen on muodostunut omanlaiset tavat toimia, jotka istuvat juuri tähän liiketoimintamalliin. Muutoksesta liiketoimintayksiköiden välillä seurasi, että meille siirtyi mittavasti uutta liiketoimintaa ja henkilöstöä.

Siirron myötä tulleilla ihmisillä oli tietenkin oma työkulttuurinsa sekä tavat palvella asiakkaitaan. Myös meidän täytyi siis oppia uutta. Myös johtoryhmämme oli tottunut tiettyyn johtamismalliin. Liiketoiminta tuplaantui, mutta johtoryhmään tuli vain yksi henkilö lisää. Tämä tarkoitti huomattavasti laajempia vastuita kaikille.

Olemme tehneet pitkään yhteistyötä eri hankkeissa Trainers’ Housen kanssa. Omakohtaisesti kokemusta löytyy jo kolmelta vuosikymmeneltä. Tämän hankkeen osalta oli vahva luotto, että saamme hyvän vetäjän. Meillä oli selkeä näkemys toiveistamme ja alkuperäistä ratkaisuehdotusta muokattiin näiden mukaisesti”, Häyrinen jatkaa.

KULTTUURI-INTEGRAATIO JA ESIMIESTEN TYÖNKUVAN MUUTOS

Yhteistyön tavoitteena oli varmistaa asiakaspysyvyys ja säilyttää hyvä ilmapiiri kulttuurimuutoksen keskellä.

ISS:llä on merkittävät kannattavuus ja tulosvaatimukset. Yhteistyön aikana mikään näistä ei saanut laskea, vaan tulosten haluttiin parantuvat ja mielellään nopeasti.

Palveluesimiesten työnkuvaan lisättiin myyntivastuuta ja aikaa asiakkuuksien sekä henkilöstön parissa. Rutiinitöitä varten ISS Directiin perustettiin Tukikeskus, jotta esimiehet pystyivät keskittymään paremmin asiakkaisiin ja henkilöstöön.

BEAT muutosjohtamisen alusta otettiin käyttöön, jotta palveluesimiehet ja aluepäälliköt ylläpitäisivät toistuvaa tärkeintä tekemistä. Alusta toimi myös oivana mittarina tunnelman seuraamisessa. Tukikeskuksen osalta vastausprosentti viikoittaisiin kysymyksiin oli lähes 100 %. Johtoryhmä saatiin samalle kartalle intensiivivalmennusten avulla. Valmennusten lisäksi yhteistyö on sisältänyt paljon henkilökohtaista sparrausta johdolle ja aluepäälliköille.

”Erityisen mieleen painunut hetki oli, kun kaikki esimiehet kokoontuivat Tampereelle muutosmyrskyyn eli superseminaariin, joka toimi meillä samalla kick offina. Ammattitaito, jolla Trainers’ Housen valmentaja veti puolitoista päivää, oli hämmästyttävää. Valmentaja sai todella paineisen ja ison 60 hengen porukan hyvin mukaan tunnelmaan sekä keskittymään valmennuksen ajaksi. Kierrän vuosittain tapaamassa kaikkia esimiehiämme ympäri Suomen. Tunnelma on selvästi kehittynyt hyvään suuntaan. Yhteistyöllä Trainers’ Housen kanssa on ollut tähän suuri vaikutus”, Häyrinen kiittää.