Case: Lounais-Suomen Maistraatti

Työhyvinvointia tukevaa johtamista

Lounais-Suomen maistraatti halusi kehittää toimintakulttuuria ja ajattelumalleja vuorovaikutteisemmaksi ja osallistavammaksi. ”Erityisesti meillä oli tarve vahvistaa henkilöstön kokemusta työnsä merkityksestä osana maistraatin tehtäväkenttää”, kertoo Lounais-Suomen maistraatin päällikkö Anne Oksanen.

Halu ja valmiudet johtaa työhyvinvointia

Yhteistyön tavoitteena oli selvittää ja parantaa henkilöstön kokemusta esimiestyöstä, sekä nopeuttaa esimiesten oppimista merkityksellisen palautteen avulla. Lounais-Suomen maistraatin johtamisen nykytilan kartoituksen ja arvioinnin pohjalta suunniteltiin työkyvyn johtamiseen liittyvä muutosohjelma yhdessä asiakkaan kanssa. Muutosohjelman ydin koostui räätälöidyistä johto- ja esimiesvalmennuksista. Valmennusten lopputulemana kaikilla esimiehillä oli halu ja valmiudet johtaa omia alaisiaan työhyvinvointia tukevan johtamismallin mukaisesti.

Vähemmän sairauspoissaoloja

Sairauspoissaolot laskivat 2-3 päivää/henkilö/vuosi jo ensimmäisen vuoden aikana. Yli 14 päivän poissaolot laskivat myös seitsemällä prosenttiyksiköllä. Myös henkilöstön työhyvinvoinnin ja johtamisen kokonaisarvosanat nousivat. ”Tyhy-SIB yhteistyömme on antanut tukea ja rohkaisua esimiehille. Olemme onnistuneet työyhteisönä ottamaan askeleita kannustavaa ja osallistavaa työkulttuuria kohti”, Oksanen kertoo.