Case: Ponsse – Yksi Ponsse

Ihmisten kokoisia tarinoita

”Yksi Ponsse on muodostanut yhteisen kielen ponsselaisten ajattelulle. Tietoisuus Yksi Ponsse -periaatteista on noussut henkilöstön keskuudessa ja ihmiset keskustelevat juuri niistä asioista, mistä pitääkin. Yhteistyö on luonut ajattelutavan, jossa mietitään aiempaa enemmän, kuinka toimintatapoja voisi kehittää”, Paula Oksman, Ponssen henkilöstöjohtaja kertoo.

”Osastojen välinen viestintä on parantunut ja erityisesti ihmisiä tuodaan entistä enemmän esille”, Ponssen toimitusjohtaja Juho Nummela kertoo.

”Trainers’ Housella on laaja ja kattava työkalupakki, josta on löytynyt paljon menetelmiä ja malleja hyödynnettäväksi. Olemme tyytyväisiä projektijohtamiseen ja kommunikaatioon – meitä muistutetaan pitkäjänteisesti tärkeimmästä tekemisestä. Trainers’ House on pitänyt lupauksensa ja ottaa hankkeessa vastuuta muustakin kuin valmennuksesta”, Oksman jatkaa.

Yksi Ponssesta totta useita vipuja hyödyntäen

Yhteistyön tavoitteena on varmistaa Ponssen strategian toteutuminen, asiakaskokemuksen ja henkilöstön tyytyväisyyden parantuminen sekä mitattava parannus esimiestyössä Suomessa ja globaalisti kaikissa tytäryhtiöissä.

”Halusimme säilyttää pienen ja ketterän Ponssen piirteet. Tämä tahtotila johti päätökseemme nostaa johtaminen ja esimiestyö seuraavalle tasolle. Johtamiskäytäntöjä on muutettu jo nyt läpi linjan. Olemme saaneet selkeyttä yhteisten johtamispalavereiden käytäntöihin, agendoihin sekä viestintään”, Nummela kertoo.

Johtajuusohjelma rakennettiin yksittäisen esimiehen näkökulmasta. Ohjelman aikana Trainers’ House valmentaa esimiehiä ja johtamiskäytäntöjen jalkauttamisessa hyödynnetään BEAT-muutosjohtamisen alustaa sekä Trainers’ Housen toteuttamia säännöllisiä valmennuksellisia puheluita esimiehille.

”Suomen lisäksi johtamisohjelma toteutetaan kaikissa ulkomaisissa tytäryhtiöissä. Tähänastisen yhteistyön perusteella täytyy todeta, että harvoin näin varauksetta suosittelisin ketään yhteistyökumppaniksi”, Oksman kertoo lopuksi.