Case: Praecom Group – Uuden strategian todeksi eläminen nopeammin ja varmemmin


“Pääsimme asetettuihin tavoitteisiin strategian jalkauttamisen kanssa. Strategia on määritelty ja ilman valmentajan synnyttämismallia tämä ei olisi ollut mahdollista”, Praecom Groupin hallituksen puheenjohtaja Miika Liljedahl kertoo.

Trainers’ House on ollut Praecom Gropin pääasiallinen kumppani ihmisten johtamisessa ja kehittämisessä. Yhteistyön lähtökohtana on ollut Praecom Groupin strategian fasilitointi ja jalkautus osallistavasti ja ketterästi.

KETTERÄ STRATEGIAPROSESSI

Hanke käynnistettiin Trainers’ Housen toteuttamien taustahaastatteluiden avulla. Ensimmäisessä vaiheessa Trainers’ House auttoi Praecom Groupin johtoa ja hallitusta rakentamaan strategian, eli fasilitoi strategian tuottamisen. Toisessa vaiheessa strategia vietiin henkilöstölle ja tätä kautta toiminnallistettiin.

“Valmennukset ovat olleet todella vaikuttavia, varsinkin ennen korona-aikaa kun olimme samassa tilassa ja valmentaja pääsi aistimaan ihmisiä, tarttumaan asioihin ja viemään niitä eteenpäin”, Liljedahl avaa.

Trainers’ Housen valmentaja myös sparrasi Praecom Groupin johtoa war room -konseptista ja tuki johtoa strategian jalkauttamisessa myös muuttuneessa maailmantilanteessa.

“Olemme olleet todella tyytyväisiä Trainers’ Housen kanssa työskentelyyn. Valmentajan substanssiosaaminen ja karisma ovat olleet oikealla tasolla. Trainers’ Housen projektipäällikkö johti casea hyvin systemaattisesti”, Liljedahl kiittää.

STRATEGIAN VAIKUTTAVA TOIMINNALLISTAMINEN

Trainers’ House fasilitoi Kick off -tilaisuuden Praecom Groupin strategian jalkauttamiseksi. Kick offissa luotiin yhteistä ymmärrystä strategiasta ja sen elementeistä sekä muutosmatkasta. Trainers’ Housen tiimi ja Praecom Groupin henkilöstö avasivat yhdessä näiden sisältöä ja merkitystä jokaisen omassa tekemisessä.

“Saimme strategiakartan avulla mittareita, joita käytämme päivittäisessä johtamisessa.

Olen matkan varrella itsekkin oppinut paljon. Todella paljon pitää olla asiat puheissa, jotta ne etenevät – jännittävää jankuttamista. Olen myös oppinut johtamaan itseäni, jotta se yhteinen toimintamalli tai strategia alkaa elämään, Liljedahl päättää.