Case: Tekova – Työkaluja tuloksekkaaseen myyntityöhön

Tarjouskanta on kasvanut yhteistyön aikana 110 miljoonasta eurosta 187 miljoonaan euroon. Tähän on vaikuttanut moni asia, mutta yhteistyöllä Trainers’ Housen kanssa on ollut oma roolinsa onnistumisessa”, Tekovan myyntijohtaja Aleksi Peltokorpi aloittaa.

TEKOVAN MYYNTIPROSESSI 2.0

”Trainers’ Housen viestintä on ollut yhteistyön aikana parasta mahdollista ja tekeminen muutenkin viimeisen päälle. Olen itse usein skeptinen yritysvalmennuksia kohtaan, enkä ole oikeastaan uskonut niiden vaikuttavuuteen. Tässä tapauksessa valmennukset yllättivät kuitenkin positiivisesti. Saimme itse osallistua kokonaisuuden suunnitteluun ja valmennusten aiheisiin omaan toimintaamme ja tarpeisiimme peilaten, Peltokorpi kiittää.

JO ENNESTÄÄN HYVÄ MYYNNIN TILANNE

Tekovan lähtökohdat yhteistyölle olivat jopa hieman poikkeukselliset – myynnin tilanne oli jo valmiiksi hyvä.
”Hyvän myyntitilanteen lisäksi uskoimme, että myynnin prosessikin oli valmiiksi hyvällä mallilla. Olemme kuitenkin aktiivisia toimintojemme kehittämisessä. Emme olleet aiemmin ostaneet ulkopuolista valmennusta ja Trainers’ Housen yhteydenotto sai meidät pohtimaan, voisiko heillä olla jotain sellaista annettavaa myyntiimme, jota emme ole itse tulleet ajatelleeksi. Tämä osoittautui lopulta oikeaksi pohdinnaksi, Peltokorpi jatkaa.

Vaikka Tekovan myynti oli sujunut hyvin, havaittiin heti yhteistyön alussa, että tämä painottui pääasiassa inbound-myyntiin. Aktiivista outbound-myyntiä ei juurikaan tehty. Tuore yhtiö ei ollut myöskään pysähtynyt yhdessä käymään läpi, mikä varsinaisesti on Tekovan myyntiprosessi.

OUTBOUNDIA INBOUNDIN RINNALLE

Yhteistyön alkaessa Trainers’ Housen tiimi teki kattavat taustatyöt. Tekovan myyjät ja myyntijohto haastateltiin. Myynnille toteutettiin myös sähköinen kysely, tarjouksia katselmoitiin ja asiakkailta kysyttiin kokemuksia Tekovan myynnin tekemisestä. Valmennukset räätälöitiin taustatöiden ja Tekovan omien toiveiden pohjalta. Valmennuksissa Tekovan myyntiprosessi käytiin läpi vaihe vaiheelta ja myynnille jaettiin tärkeimpiä työkaluja ja käytäntöjä.
”Valmennusten oppeja on sovellettu omaan käytäntöön ja myynnin kokonaisprosessi on nyt selkeämpi. Outbound-myynti ei juurikaan kuulunut aiemmin repertuaariimme, mutta nyt teemme töitä asiakassuhteen luomiseksi jo etukäteen.

Suosittelisin Trainers’ Housea kumppaniksi muillekin. Ylipäätään se, että otimme ulkopuolisen tarkastelemaan myyntiprosessia ja myynnin tekemistä oli silmiä avaavaa. Valmentajalla on se etu, että hänellä on taustallaan kokemusta, oppeja ja analytiikkaa. Hän on työskennellyt monen muunkin yhtiön kanssa ja pystyy tämän myötä tuomaan täysin uusia ideoita ja näkökulmia tekemiseen”, Peltokorpi päättää.