Haluamme tehdä asiakaskokemuksesta kilpailuedun, mutta emme välttämättä onnistu tässä yksin

Tuntuuko tutulta?

 

  • En tiedä mikä asiakkaidemme kokemus on
  • Emme osaa katsoa toimintaamme asiakkaiden silmin
  • Emme kerää asiakaspalautetta
  • Keräämme asiakaspalautetta, mutta emme hyödynnä sitä
  • Meillä ei ole palveluidentiteettiä, on vain erillisiä ohjeistuksia
  • Ihmisemme tulkitsevat hyvän palvelun kukin omalla tavallaan
  • Tukifunktioidemme ihmiset eivät miellä että heidänkin tekemisensä vaikuttaa asiakaskokemukseen
  • Emme ole määritelleet asiakkaan polkua, tai mitä polun eri pisteissä tulee tapahtua
  • Emme tiedä miten asiakaskokemusta johdetaan
  • Asiakaskokemus ei ole johtoryhmämme agendalla
  • Kukaan meillä ei koe olevansa vastuussa asiakaskokemuksesta
  • Esimies ei anna meillä positiivista eikä korjaavaa palautetta

 

Jos tuntuu, niin näin me teemme:

  • Me autamme katsomaan toimintaanne asiakkaiden silmin
  • Luomme yhteisen ja ymmärrettävän palveluidentiteetin
  • Löydämme palvelupolun kriittisimmät pisteet asiakaskokemuksen kannalta
  • Menetelmämme on osallistaa henkilökuntaanne laajasti koko palvelupolun varrelta
  • Oivallutamme asiakaskokemuksen kuuluvan yrityksessä kaikille työtehtävästä riippumatta
  • Tarjoamme vaihtoehtoisia testattuja keinoja jalkauttaa asiakaskokemuskonsepti arkeenne
  • Tuemme vahvasti asiakaskokemuksen johtamisessa
  • Asiakaskokemuskonseptilla ei ole arvoa ellei se toteudu ja paranna asiakkaan kokemustaApua ja ajatuksia