Haluamme tehdä asiakaskokemuksesta kilpailuedun, mutta emme välttämättä onnistu tässä yksin

Tuntuuko tutulta?

 

 • En tiedä mikä asiakkaidemme kokemus on
 • Emme osaa katsoa toimintaamme asiakkaiden silmin
 • Emme kerää asiakaspalautetta
 • Keräämme asiakaspalautetta, mutta emme hyödynnä sitä
 • Meillä ei ole palveluidentiteettiä, on vain erillisiä ohjeistuksia
 • Ihmisemme tulkitsevat hyvän palvelun kukin omalla tavallaan
 • Tukifunktioidemme ihmiset eivät miellä että heidänkin tekemisensä vaikuttaa asiakaskokemukseen
 • Emme ole määritelleet asiakkaan polkua, tai mitä polun eri pisteissä tulee tapahtua
 • Emme tiedä miten asiakaskokemusta johdetaan
 • Asiakaskokemus ei ole johtoryhmämme agendalla
 • Kukaan meillä ei koe olevansa vastuussa asiakaskokemuksesta
 • Esimies ei anna meillä positiivista eikä korjaavaa palautetta

 

Jos tuntuu, niin näin me teemme:

 • Me autamme katsomaan toimintaanne asiakkaiden silmin
 • Luomme yhteisen ja ymmärrettävän palveluidentiteetin
 • Löydämme palvelupolun kriittisimmät pisteet asiakaskokemuksen kannalta
 • Menetelmämme on osallistaa henkilökuntaanne laajasti koko palvelupolun varrelta
 • Oivallutamme asiakaskokemuksen kuuluvan yrityksessä kaikille työtehtävästä riippumatta
 • Tarjoamme vaihtoehtoisia testattuja keinoja jalkauttaa asiakaskokemuskonsepti arkeenne
 • Tuemme vahvasti asiakaskokemuksen johtamisessa
 • Asiakaskokemuskonseptilla ei ole arvoa ellei se toteudu ja paranna asiakkaan kokemustaApua ja ajatuksia