Haluamme tehdä asiakaskokemuksesta kilpailuedun, mutta emme välttämättä onnistu tässä yksin

Tuntuuko tutulta?
 

En tiedä mikä asiakkaidemme kokemus on
Emme osaa katsoa toimintaamme asiakkaiden silmin
Emme kerää asiakaspalautetta
Keräämme asiakaspalautetta, mutta emme hyödynnä sitä
Meillä ei ole palveluidentiteettiä, on vain erillisiä ohjeistuksia
Ihmisemme tulkitsevat hyvän palvelun kukin omalla tavallaan
Tukifunktioidemme ihmiset eivät miellä että heidänkin tekemisensä vaikuttaa asiakaskokemukseen
Emme ole määritelleet asiakkaan polkua, tai mitä polun eri pisteissä tulee tapahtua
Emme tiedä miten asiakaskokemusta johdetaan
Asiakaskokemus ei ole johtoryhmämme agendalla
Kukaan meillä ei koe olevansa vastuussa asiakaskokemuksesta
Esimies ei anna meillä positiivista eikä korjaavaa palautetta

 
Jos tuntuu, niin näin me teemme:

Me autamme katsomaan toimintaanne asiakkaiden silmin
Luomme yhteisen ja ymmärrettävän palveluidentiteetin
Löydämme palvelupolun kriittisimmät pisteet asiakaskokemuksen kannalta
Menetelmämme on osallistaa henkilökuntaanne laajasti koko palvelupolun varrelta
Oivallutamme asiakaskokemuksen kuuluvan yrityksessä kaikille työtehtävästä riippumatta
Tarjoamme vaihtoehtoisia testattuja keinoja jalkauttaa asiakaskokemuskonsepti arkeenne
Tuemme vahvasti asiakaskokemuksen johtamisessa
Asiakaskokemuskonseptilla ei ole arvoa ellei se toteudu ja paranna asiakkaan kokemusta

Apua ja ajatuksia