Haluamme varmistaa myynnin laadun ja muutoksen jalkautumisen arkeen

Kuulostaako tutulta?

En tiedä, kuinka hyvin myyjämme suoriutuvat myyntikäynneillä
En tiedä totuutta siitä, mitä nykyasiakkaamme ajattelevat yrityksestämme ja palveluistamme
En tiedä, miksi hävisimme tai voitimme tarjouskilpailun
En ole varma, tekevätkö tiimini jäsenet sovittuja asioita
Meillä ei ole riittävästi konkreettisia referenssejä myynnin ja markkinoinnin tukena

Jos kuulostaa, näin voimme auttaa:

Haastattelemme asiakkaitanne myyntikäyntien jälkeen ja koostamme tapaamisten laadusta raportin
Haastattelemme nykyasiakkaitanne siitä, miten yhteistyö on sujunut heidän näkökulmastaan. Puolueettomana toimijana saamme selvitettyä, mitä mieltä asiakkaanne ovat toiminnastanne
Haastattelemme asiakkaitanne siitä, miten tarjousprosessinne on sujunut ja mitä tarjoustyöskentelyssänne kannattaa ottaa jatkossa huomioon
Tuemme muutoksen läpiviemistä ja toteumista henkilökohtaisilla sparrauksilla
Tuotamme referenssitarinoita asiakkaillenne tarjoamastanne lisäarvosta

Mikä on Muutostukitiimi?
Muutostukitiimi on Trainers’ Housen asiantuntijatiimi, joka on erikoistunut varmistamaan muutoksen läpivientiä monipuolisin keinoin. Muutostukitiimi toteuttaa osana muutoshankkeita muun muassa henkilökohtaisia puhelinsparrauksia henkilöstölle, arvioi ja tutkii myynnin laatua asiakashaastatteluiden ja won-lost-analyysien avulla sekä tuottaa laadukkaita referenssitarinoita asiakkaiden myynnin ja markkinoinnin tueksi.

Asiakashaastattelut ja won-lost-analyysit
Haastattelemme asiakkaidemme asiakkaita ja selvitämme, millainen kuva yrityksen toimintatavasta on jäänyt, tai kuinka yksittäinen henkilö on kokenut yhteistyön. Haastattelemme asiakkaita esimerkiksi myyntikäyntien jälkeen myynnin laadun varmistamiseksi ja tarjouspresentaation jälkeen selvittääksemme, miksi tarjous voitettiin tai hävittiin.

Mitä hyötyä tästä on?

Saatte arvokasta tietoa asiakkaidenne näkemyksestä sekä yksittäisten myyjien ja esimiesten tekemisestä asiakkaiden tai alaisten kokemuksena
Saatte työkaluja laadukkaampaan työnohjaukseen
Saatte tietoa erottautumisestanne kilpailijoihin nähden
Saatte palautetta omien sokeiden pisteidenne tunnistamiseen ja työn laadun nostamiseen
Saatte palautetta muun muassa myynnin tukimateriaalien laadusta asiakkaidenne näkökulmasta

Polullapysymispuhelut
Polullapysymispuhelut ovat säännöllisesti toistuvia, noin 15-20 minuutin valmennuksellisia keskusteluita yrityksen työntekijän kanssa. Keskustelut liittyvät kulloinkin jalkautettaviin johtamiskäytäntöihin.

Puheluiden tavoitteena on:

Vauhdittaa käynnissä olevaa muutosta sen eri vaiheissa
Tukea ihmisten henkilökohtaista kehittymistä
Vahvistaa tiedonkulkua ja ymmärrystä muutoksen etenemisestä johdon ja työntekijän välillä

Hyödyt:

Kustannustehokas tapa tukea muutosta
Vauhdittaa tiedon ja oppien jakamista
Auttaa tunnistamaan hiljaisia signaaleja ajoissa
Henkilökohtaisuus ja yksilön motivointi

Referenssitarinat
Kirjoitamme asiakkaillemme referenssitarinoita, jotka kuvaavat konkreettisesti ja tiivistetysti toimeksiantajamme asiakkaiden saamia hyötyjä ja tyytyväisyyttä yhteistyössä. Referenssitarinat ovat oiva myynnin ja markkinoinnin työkalu.

Hyödyt:

Referenssit lisäävät uskottavuuttanne ja vähentävät ostotilanteessa asiakkaiden riskin tunnetta ja epävarmuutta. Ostopäätös on helpompi tehdä uuden tarjoajan kanssa
Referenssit sopivat myös esimerkiksi rekrytoinnin markkinointimateriaaliksi. Sisällössä voi tuoda esiin yrityksen houkuttelevuutta potentiaalisille työnhakijoille

Tutustu tarkemmin, kuinka muutostuki on auttanut asiakkaitamme

Oikotie referenssi

Siili_ referenssi

Finn-ID referenssi

Turun Kauppakamari referenssi

Ponsse referenssi

Kakadu referenssi

Keski-Pohjanmaan OP-Liitto referenssi

Kysy lisää tai pyydä tarjous!