Vertti Niemi

LinkedIn

vertti.niemi@trainershouse.fi

+358 50 566 4390

Analyytikko Vertti tunnistaa isoistakin tietomääristä nopeasti ilmiöitä ja malleja. Vertti osaa ajatella luovasti ja mielikuvitusta käyttäen, ravistellen valmiitakin järjestelmiä. Vertti on onnistunut yhdistämään akateemisen analyyttisen ongelmanratkaisutavan nopeutta ja ketteryyttä vaativaan palvelukultturiin. Vertille tuttuja toimialoja ovat erityisesti kaupan ala, pankki- ja rahoitusala sekä pienten palveluyritysten toimintaympäristö. Vapaa-ajalla Vertti purjehtii, harrastaa politiikkaa ja toimii kesäyrittäjänä. Vertti kirjoittaa myös kolumnia opiskelijalehteen. Hyvin poikkeuksellisesti – Vertti tykkää joka säästä!