Saara Tiri

LinkedIn

saara.tiri@trainershouse.fi

+358 50 3048898

Saara on sosiaalipsykologian maisteriopiskelija ja työskentelee Trainers’ Housella projektipäällikkönä talon sisäisissä kehityshankkeissa. Saara on erittäin kiinnostunut organisaatiopsykologiasta, kuten ryhmäprosesseista, käyttäytymisen muutoksesta ja johtamisesta. Hän innostuu erilaisista kehityshankkeista ja suhtautuu työhönsä intohimoisesti. Saara työskentelee systemaattisesti ja tarkasti, nopeutta unohtamatta.

Vapaa-ajallaan Saara nauttii kaikenlaisesta liikunnasta, etenkin juoksemisesta. Ennen Trainers’ Houselle tuloa hän työskenteli fasilitoinnin parissa, jolloin hän oli mukana järjestämässä fasilitointikoulutuksia ja erilaisia johdon tukipalveluita.