Blogi: Muutosjohtaminen = muutosvastarinta, murina ja valitus?

Muutosvastarinta, murina ja valitus

Kokemustemme mukaan nämä tunteet heräävät usein muutoksen kohteena olevan yrityksen työntekijällä. Muutosjohtajalle nousee sen sijaan mieleen pelko ahdistus ja kadotus siitä, onnistuuko muutos.

Mittari punaisella ajaminen saa ihmisen murenemaan

Ilman hyvää johtamista muutokset voivat tapahtua liian nopeasti, väkivaltaisesti ja hallitsemattomasti. Kasvavat vaatimukset aiheuttavat epävarmuutta. Jatkuvasti mittari punaisella ajaminen, saa koneen kuin koneen, ihmisestä puhumattakaan, murenemaan. Muutoksen johtaminen on kuitenkin taito, jonka voi opetella. Tämä taito voi olla tulevaisuuden johtajien tärkein johtamistaito.

Luin pro gradu- tutkielmaani varten yli 200 vertaisarvioitua muutosjohtamisen tutkimusta Lewinin (1947) ja Kotterin (1996) kaltaisista klassikoista tämän päivän muutostukimuksiin. Useat lukemani tieteelliset artikkelit osoittivat, että onnistunut muutosjohtaminen on 70% ja joskus jopa 90% ihmisten johtamista. Näin ollen asioiden johtamisen merkitys on pienimmillään vain 10%. Alla on poimintoja tutkielmani havainnoista.

1. Johda systemaattisesti vaikeassa tilanteessa, ihmistä unohtamatta

Kun organisaation seinät kaatuvat päälle ja trombit ravistelevat työympäristöä, vain ihmiskeskeinen johtaminen tuottaa tulosta.

2. Viesti usein

Kerro mieluummin liikaa kuin liian vähän. Epävarmuutta ja muutosvastarintaa voidaan usein helpottaa viestimällä paljon. Koskaan ei voi viestiä liikaa!

3. Haasta itseäsi

Mene sinne, missä on vaikeaa. Mieti jatkuvasti, mikä voisi olla vielä paremmin ja viesti työntekijöille, miksi nykyinen olotila ei riitä.

4. Pohdi päämäärää

Näe tavoiteltava päämäärä. Viesti se yrityksen työntekijöille niin, että he ymmärtävät muutoksen. Kirkasta ja rakenna innostava muutostarina. Hyvä tarina sisältää alun, lopun ja juonen. Hyvässä tarinassa on perustelut muutokselle ja opetuksia.

5. Tee kuten sanot

Älä lupaa sellaista mitä et pysty pitämään. Älä myöskään vaadi muilta sellaista, mitä et suostu itse tekemään. Muutosta johdetaan tarvittaessa edestä, keskeltä ja takaa. Modernin muutosjohtajan on oltava läsnä, kuunnella ja valmennettava omia työntekijöitään. Jos henkilöstön usko horjuu, johtajan on lainattava omaa uskoaan.

6. Jaa vastuuta

Luo muutosta tukeva ydintiimi ja jaa vastuuta. Muutos on helpompi ymmärtää ja sen toteuttamiseen sitoutua, kun on päässyt osallistumaan läpi muutosprosessin.

7. Huomaa ja huomioi

Juhli pieniäkin onnistumisia. Jaa kiitosta, anna positiivista palautetta, sekä kannusta muutoksen eteenpäin viemiseen.

Muutos tapahtuu joko sattumalta, tai tekemällä asioita toisin. Me uskomme jälkimmäiseen ja asiakastuloksemme myös todistavat sen. Anna meidän kertoa, kuinka sinä ja organisaatiosi voitte selvitä muutoksista halutuin lopputuloksin.

– Joshua Moorrees