Hallintokäytäntö

Yhtiö noudattaa kulloinkin voimassa olevaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia mahdollisilla poikkeuksilla. Koodi on kokonaisuudessaan saatavilla internetosoitteesta www.cgfinland.fi. Vuonna 2016 yhtiö noudatti 1.1.2016 voimaan tullutta koodia. Poikkeuksena on hallintokoodin suositus 8, jonka mukaan hallituksessa tulisi olla molempia sukupuolia. Hallituksessa ei vuonna 2016 ole ollut hallinnointikoodin suosituksen 8 mukaisesti edustettuna molempia sukupuolia. Poikkeama johtuu siitä, että poikkeuksellisen yrityssaneeraustilanteen johdosta yhtiön osakkeenomistajat päättivät väliaikaisesti pienentää hallituksen jäsenmäärää ja nimetä hallitukseen yhtiön tilanteen ja asiat jo valmiiksi hyvin tuntevia henkilöitä. Samanaikaisesti aikaisemmat yhtiön hallituksen naispuoliset jäsenet eivät olleet käytettävissä. Näiden seikkojen johdosta yhtiö on väliaikaisesti poikennut hallinnointikoodin suosituksesta 8, mutta yhtiön tavoitteena on, että hallituksen kokoonpanossa on jatkossa edustettuina molemmat sukupuolet.