Hallitus

Hallituksen tehtävät ja vastuu määräytyvät ensisijaisesti yhtiöjärjestyksen ja Suomen osakeyhtiölain mukaisesti. Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous valitsee Trainers’ Housen hallitukseen kolmesta kahdeksaan jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Toimikaudella 2019-2020 jäseniä oli neljä.

Vuodesta 2007 hallituksen puheenjohtajana on toiminut Aarne Aktan. Hallitustyöskentely järjestetään kulloinkin voimassa olevan hallituksen työjärjestyksen mukaisesti.

Kokoukset
Hallitus kokoontui 11 kertaa vuonna 2019. Jäsenten läsnäoloprosentti hallituksen kokouksissa oli 100.

Hallituksen palkkiot
Vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 3 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenten palkkioksi 1 500 euroa kuukaudessa. Erillistä kokouspalkkiota ei makseta.

Jari Sarasvuo

Hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen jäsen vuodesta 2013.
Syntymävuosi: 1965
Koulutus: Kauppatieteiden ylioppilas

Keskeinen työkokemus
Trainers’ House Oyj, Markkinointijohtaja 2018-
Trainers’ House Oyj, Toimitusjohtaja 2008–2010
Trainers’ House Oyj, Hallituksen puheenjohtaja 1990-2007

Yrittäjänä vuodesta 1990.

Muut keskeiset luottamustoimet
Hannoa Oy, Hallituksen puheenjohtaja 2017-

Omistukset yhtiössä: Suoraan ja määräysvaltayhtiön kautta; osakkeet 7 927 621 kpl.

Jari Sarasvuo ei ole hallinnointikoodin tarkoittamalla tavalla riippumaton yhtiöstä eikä sen merkittävistä osakkeenomistajista, koska hän vastaa yhtiön operatiivisesta markkinoinnista ja omistaa 36,9 % Trainers’ House Oyj:n osakkeista.

Aarne Aktan

Hallituksen jäsen vuodesta 2006.
Syntymävuosi: 1973
Koulutus: KTK

Keskeinen työkokemus
Synlab Oy, toimitusjohtaja 2019-
Pihlajalinna Oy, toimitusjohtaja 2016-2017
Talentum Oyj, toimitusjohtaja 2011-2016
Quartal Oy, toimitusjohtaja 1998–2011
Kauppamainos Bozell Oy, yhteyspäällikkö 1997–1998

Muut keskeiset luottamustoimet
Smartum Oy, Hallituksen puheenjohtaja 2019-
Intera Equity Partners III Oy, Hallituksen jäsen 2016-
Solteq Oyj, hallituksen jäsen 2015-
Great Expectations Capital Oy, hallituksen puheenjohtaja 2007-

Omistukset yhtiössä: Suoraan ja määräysvaltayhtiön kautta; osakkeet 605 200 kpl.

Hallituksen jäsen on riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Jarmo Hyökyvaara

Hallituksen jäsen vuodesta 2011
Syntymävuosi: 1965
Koulutus: MBA

Keskeinen työkokemus
Smartum Oy, hallituksen puheenjohtaja 2013-
Hallituksen jäsen, 1995-2009, 2011-2012
Toimitusjohtaja 2003-2007
The Orange Company Oy, hallituksen puheenjohtaja 2013-

Muut keskeiset luottamustoimet
Maria 01, Hallituksen jäsen 2016-
Helsingin Uusyrityskeskus, hallituksen puheenjohtaja 2016-2019
Hallituksen jäsen, 2015

Omistukset yhtiössä:
määräysvaltayhtiön kautta osakkeet 120 000 kpl.

Hallituksen jäsen on riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Elma Palsila

Hallituksen jäsen vuodesta 2020
Syntymävuosi: 1993
Koulutus: KTM

Keskeinen työkokemus
Trainers’ House Oyj, muutosprojektipäällikkö 2019-
Trustmary Finland Oy, Asiakaskokemustutkimusjohtaja, 2017-2018
Trustmary Finland Oy, Asiakaskokemusspesialisti, 2016-2017
Pörssi ry, valmennuskurssivalmentaja, 2016

Omistukset yhtiössä: Ei omistuksia

Elma Palsila ei ole hallinnointikoodin tarkoittamalla tavalla riippumaton yhtiöstä eikä sen merkittävistä osakkeenomistajista, koska hän työskentelee yrityksessä muutosprojektipäällikkönä.