Hallitus

Päivitetty: 1.9.2022

Hallituksen tehtävät ja vastuu määräytyvät ensisijaisesti yhtiöjärjestyksen ja Suomen osakeyhtiölain mukaisesti.

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous valitsee Trainers’ Housen hallitukseen kolmesta kahdeksaan jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Toimikaudella 2021–2022 jäseniä oli neljä.

Vuodesta 2021 hallituksen puheenjohtajana on toiminut Jari Sarasvuo. Hallitustyöskentely järjestetään kulloinkin voimassa olevan hallituksen työjärjestyksen mukaisesti. Hallituksen jäsenet ja osakeomistukset yhtiössä esitellään vuosikatsauksen 2021 sivulla 50.

Kokoukset
Hallitus kokoontui 14 kertaa vuonna 2021. Jäsenten läsnäoloprosentti hallituksen kokouksissa oli 93.

Hallituksen palkkiot
Vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 3 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenten palkkioksi 1 500 euroa kuukaudessa. Erillistä kokouspalkkiota ei makseta.

Jari Sarasvuo

Hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen jäsen vuodesta 2013.
Syntymävuosi: 1965
Koulutus: Kauppatieteiden ylioppilas

Keskeinen työkokemus
Trainers’ House Oyj, Toimitusjohtaja, 2008–2010
Trainers’ House Oyj, Hallituksen puheenjohtaja, 1990-2007
Trainers’ House Oyj, Yrittäjänä vuodesta 1990

Yrittäjänä vuodesta 1990.

Muut keskeiset luottamustoimet
Hannoa Oy, Hallituksen puheenjohtaja 2017-

Omistukset yhtiössä: Suoraan ja määräysvaltayhtiön kautta; osakkeet 737 763 kpl.

Jari Sarasvuo ei ole hallinnointikoodin tarkoittamalla tavalla riippumaton yhtiöstä eikä sen merkittävistä osakkeenomistajista, koska hän vastaa yhtiön operatiivisesta markkinoinnista ja omistaa 36,9 % Trainers’ House Oyj:n osakkeista.

Aarne Aktan

Hallituksen jäsen vuodesta 2006.
Syntymävuosi: 1973
Koulutus: KTK

Keskeinen työkokemus
Synlab Oy, toimitusjohtaja 2019-
Pihlajalinna Oy, toimitusjohtaja 2016-2017
Talentum Oyj, toimitusjohtaja 2011-2016
Quartal Oy, toimitusjohtaja 1998–2011
Kauppamainos Bozell Oy, yhteyspäällikkö 1997–1998

Muut keskeiset luottamustoimet
Smartum Oy, Hallituksen puheenjohtaja 2019-
Intera Equity Partners III Oy, Hallituksen jäsen 2016-
Solteq Oyj, hallituksen jäsen 2015-
Great Expectations Capital Oy, hallituksen puheenjohtaja 2007-

Omistukset yhtiössä: Suoraan ja määräysvaltayhtiön kautta; osakkeet 60 420 kpl.

Hallituksen jäsen on riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Jarmo Hyökyvaara

Hallituksen jäsen vuodesta 2011
Syntymävuosi: 1965
Koulutus: MBA

Keskeinen työkokemus
Smartum Oy, hallituksen puheenjohtaja 2013-2018
Hallituksen jäsen, 1995-2009, 2011-2012
Toimitusjohtaja 2003-2007
The Orange Company Oy, hallituksen puheenjohtaja 2013-

Muut keskeiset luottamustoimet
Maria 01, Hallituksen jäsen 2016-
Helsingin Kauppakamari, Koulutus- ja työvoimavaliokunta 2020-
Suomen yrittäjät, Osaamisen valiokunta 2020-

Omistukset yhtiössä:
määräysvaltayhtiön kautta osakkeet 14 500 kpl.

Hallituksen jäsen on riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Elma Palsila

Hallituksen jäsen vuodesta 2020
Syntymävuosi: 1993
Koulutus: KTM

Keskeinen työkokemus
Trainers’ House Oyj, muutosprojektipäällikkö 2019-
Trustmary Finland Oy, Asiakaskokemustutkimusjohtaja, 2017-2018
Trustmary Finland Oy, Asiakaskokemusspesialisti, 2016-2017
Pörssi ry, valmennuskurssivalmentaja, 2016

Omistukset yhtiössä: Ei omistuksia

Elma Palsila ei ole hallinnointikoodin tarkoittamalla tavalla riippumaton yhtiöstä eikä sen merkittävistä osakkeenomistajista, koska hän työskentelee yrityksessä muutosprojektipäällikkönä.