Tilintarkastus

Päivitetty: 9.3.2021

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee Trainers’ Housen tilintarkastajat. Valittavan tilintarkastusyhteisön on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tarkastusyhteisö. Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkas tajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Rytilahti.

Tilintarkastajan tehtävä on tarkastaa yhtiön kirjanpito, tilikauden tilit ja hallinto sinä vuonna, jona hänet on valittu. Toimeksianto päättyy valintaa seuraavaan yhtiökokoukseen. Käytännön tarkastustoiminta toteutetaan tilikauden aikana liiketoimintaan ja hallintoon kohdistuvina tarkastuksina ja varsinaisena tilinpäätöstarkastuksena tilikauden päätyttyä. Tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan. Vuonna 2020 Trainers’ House konsernin tilintarkastajille maksettiin tilintarkastuksesta 59 262 euroa ja muista palveluista 0 euroa.