Optio-ohjelmat

Optio-oikeuksia annetaan konsernin avainhenkilöille osana kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optiot antavat oikeuden merkitä konsernin osakkeita optioehtojen mukaan määriteltyyn merkintähintaan. Optio-oikeudet ovat vapaasti siirrettävissä, kun osakemerkinnän aika niiden osalta on alkanut. Optiot menetetään henkilön lähtiessä yrityksestä ennen merkintäajan alkamista. Optio-oikeuksien perusteella merkittyjen osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakeoikeudet alkavat kun osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin.

Yhtiön hallitus päätti 5.8.2013 ottaa käyttöön uuden optio-ohjelman yhtiökokouksen 21.3.2012 antaman valtuutuksen perusteella. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 7.500.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 7.500.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksista 2.500.000 merkitään tunnuksella 2013A ja optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.1.2015 – 1.1.2018. Optio-oikeuksista 2.500.000 merkitään tunnuksella 2013B ja optioiden merkintäaika on 1.1.2016 – 1.1.2018. Optio-oikeuksista 2.500.000 merkitään tunnuksella 2013C ja optioiden merkintäaika on 1.1.2017 – 1.1.2018. Kunkin optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta on 0,09 euroa. Optioita on jaettu henkilöstölle yhteensä 5,0 milj. kappaletta. Optioita ei ole vielä toteutettu. Optioista on kirjattu kulua tilikaudelle 2016 23.457,54 euroa (57.712,66 euroa vuonna 2015).

Yhtiön hallitus päätti 18.12.2013 ottaa käyttöön uuden optio-ohjelman yhtiökokouksen 21.3.2012 antaman valtuutuksen perusteella. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 5.250.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 5.250.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2013D. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.1.2018 – 31.12.2018 ja kunkin optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta on 0,06 euroa. Optio-ohjelman ehtojen mukaan osingot, pääomanpalautukset ja määritellyt muut erät vähennetään merkintähinnasta. Kaikki optiot on jaettu henkilöstölle tilikauden 2016 aikana. Optioista on kirjattu kulua tilikaudelle 2016 71.222,23 euroa.