Toimintakatsaus vuoteen 2020

Päivitetty: 9.3.2021

Toimintakatsaus vuoteen 2020

Todennettavia tuloksia – innostuneita ihmisiä

Trainers’ Housen toiminnan tarkoituksena on koskettaa ihmistä, sähköistää johtamista ja tuottaa todennettavia asiakastuloksia. Ihminen on kaiken tekemisen keskiössä. Todennettavia asiakastuloksia saavutetaan parhaiten, kun hankkeita johdetaan asiakkaan yrityskulttuurin kautta.

Vuosi 2020 oli yhtiölle Covid-19 pandemian takia poikkeuksellinen. Vuosi oli aluksi vaikea, sitten raskas ja lopulta hyvä. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tapahtunut taloudellisen toimintaympäristön äkkijarrutus ja muutos ihmisten kohtaamistavoissa veivät yhtiön vaikeaan tilanteeseen. Trainers’ House joutui supistamaan menojaan lomauttamalla ja irtisanomalla henkilöstöä. Lisäksi yhtiö onnistui neuvottelemaan sidosryhmien kanssa ratkaisuja, jotka suojasivat kassaa. Henkilöstö venyi ja pystyi uudistumaan muuttuneiden olosuhteiden myötä.

Vuonna 2020 Trainers’ House -konsernin liikevaihto laski hieman edellisestä vuodesta. Liikevaihto oli 9,4 miljoonaa euroa. Operatiivista voittoa syntyi 1,0 miljoonaa euroa, joka on 11 prosenttia liikevaihdosta. Ignis-palveluiden kasvu ja kannattavuus olivat hyvät. Kassatilanne vahvistui vuoden 2020 aikana.

Yhtiö toteuttaa valmennuksen vallankumousta. Katsauskaudella yhtiö lanseerasi yli 50 etävaikuttamisen tuotetta, rakensi käyttöönsä tv-tasoisen tuotannon mahdollistavan Mojo-studion, muutti myynti- ja valmennustapahtumat pääsääntöisesti etäyhteyksien kautta toteutettavaksi, sopi asiakkailleen yli 20 tuhatta etäkohtaamista myyntityön tueksi ja investoi etävaikuttamisen toimintaedellytyksiin muun muassa tekemällä yritysoston vuoden lopulla. Vallankumouksen toteuttaminen jatkuu vuonna 2021.

Yhtiön merkittävimpiä rahoitusvastuita ovat tällä hetkellä normaalit liiketoimintaan liittyvät leasing-vastuut sekä vuoteen 2024 asti ulottuva 1.10.2018 alkanut uuden toimitilan vuokrasopimus. Yhtiön rahoitusasema on hyvä.

Kassavirran ja kannattavuuden parantaminen ovat edelleen yhtiön tärkeimpiä tehtäviä.

Yhtiön omistusrakenne sekä suurimmat omistajat ovat nähtävissä yhtiön internet-sivuilla www.trainershouse.fi – sijoittajille.