Rekisteriseloste

Henkilötietojen käsittely – Rekrytointirekisteri

Täyttämällä työhakemuksen työnhakija hyväksyy tietojen tallennuksen ja niiden käytön.
Henkilötietolain (HetiL 10 §) mukainen rekisteriseloste.

5.2.1.1 1 Rekisterinpitäjä
Trainers’ House Oyj, joka toimii rekisterinpitäjänä myös tytäryhtiöidensä puolesta
Tammasaarenlaituri 3
00180 Helsinki
Puh. 030 688 85 00

5.2.1.2 2 Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Mira Lönnrot
HR Specialist
Trainers’ House Oyj
Tammasaarenlaituri 3
00180 Helsinki
Sähköposti: mira.lonnrot@trainershouse.fi

5.2.1.3 3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoitus on vastaanottaa, käsitellä ja säilyttää Trainers’ House Oyj:sta työnantajana kiinnostuneiden työnhakijoiden työpaikkahakemuksia. Hakija voi osoittaa hakemuksen haluamaansa työtehtävään tai jättää avoimen hakemuksen. Henkilöstöhallinnon henkilöt voivat myös yhdistää hakemuksen mahdolliseen muuhun sopivaan työtehtävään.

Työnhakijan antamia hakemustietoja säilytetään hakijarekisterissä tietyn tehtävän osalta kolmen (3) kk:n ajan, jonka jälkeen ne siirretään arkistoon, jossa niitä säilytetään kahden (2) vuoden ajan, ja niihin voidaan palata myöhempien hakujen yhteydessä. Hakijatietoja säilytetään aina luottamuksellisesti, eikä hakijoiden antamia hakemustietoja luovuteta rekrytointiprosessin ulkopuolelle. Luottamuksellisuus tarkoittaa, että hakijatiedot ovat vain niiden henkilöiden saatavilla, jotka ovat näiden tietojen käyttöön oikeutettuja.

Trainers’ House Oyj voi omasta aloitteestaan poistaa puutteellisin tiedoin varustettuja työpaikkahakemuksia. Hakemuksia voidaan poistaa ja muuttaa myös työnhakijan pyynnöstä. Poistamis- tai muutospyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteriyhdyshenkilölle tai se voidaan esittää henkilökohtaisesti edellä mainitussa osoitteessa.

5.2.1.4 4 Rekisteröidyt tiedot
hakijan perustiedot (nimi, yhteystiedot, syntymäaika)
hakijan koulutus- ja työkokemustiedot
hakijan toivomukset tulevasta työtehtävästä
hakijan kokemus- ja osaamisprofiilia kuvaavat tiedot
hakijan vapaamuotoisesti kirjoittamat lisätiedot

5.2.1.5 5 Säännönmukaiset tietolähteet
Työnhakijat itse.

5.2.1.6 6 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta Trainers’ House -konsernin ulkopuolelle

5.2.1.7 7 Tietojen siirto EU/ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä.

5.2.1.8 8 Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
Rekrytointiprosessin päätyttyä tulostetut CV:t säilytetään lukitussa huoneessa yhdessä muun rekrytointimateriaalin kanssa.
B. Sähköisesti talletetut tiedot:
Rekisteritiedot on suojattu käyttäjäkohtaisilla salasanoilla. Ainoastaan erikseen nimetyillä Trainers’ House Oyj:n tai sen tytäryhtiöiden rekrytoinnista vastaavilla työntekijöillä on pääsy rekisteritietojen sisältämiin käyttäjien henkilötietoihin.
Trainers’ House -konsernin ulkopuolisten ei ole mahdollista päästä tietojen säilytyspaikkoihin, sillä Trainers’ House –konsernin tiloissa liikkuvilta edellytetään vierailukortin esilläpitämistä, eikä liikkuminen ole mahdollista ilman asianmukaista kulunvalvonta-avainta.

5.2.1.9 9 Tarkastusoikeus
Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriyhdyshenkilölle tai se voidaan esittää henkilökohtaisesti edellä mainitussa osoitteessa.

Ignis Oy:n rekisteriseloste

Ignis Oy:n rekisteriseloste