Toimitusjohtajalta – Vuosikertomus 2016

Tähtäämme rivakkaan tekemisen muuttamiseen

Vuonna 2016 tapahtui käänne vaikeiden vuosien jälkeen. Liikevaihdon kasvu oli 28 %. Liikevoitto nousi 1,0 miljoonaan euroon. Liiketoiminnan rahavirta vahvistui 1,7 miljoonaan euroon. Konsernin rahavarat olivat vuoden 2016 lopussa 2,8 miljoonaa euroa. Yhtiö on nettovelaton.

Käänteen mahdollistivat luonnollisesti meihin luottaneet asiakkaat. Suurkiitos asiakkaille, joista niin moni toteutti onnistuneesti omaa käännettään.

Markkinointia, valmennusta ja sähköisiä työkaluja yhdistävien muutoksen tuen palveluiden kysyntä kasvaa. Pilotoimme asiakasprojekteissa uudenlaista, aikaisempaakin vaikuttavampaa muutostukea. Kokemukset olivat rohkaisevia. Yhtiö lanseerasi katsauskaudella myös ensimmäiset digitaaliset valmennusohjelmat. Valmennuksen digitalisoituminen merkitsee asiakkaille kustannustehokkuutta ja korkeampaa arvoa. Trainers’ Houselle tämä mahdollistaa myynnin kustannuksen alenemisen sekä pitkällä aikavälillä mahdollisuuden parantaa toiminnan kannattavuutta. Panostamme digitaalisiin sisältöihin ja markkinointiin myös kuluvalla kaudella.

Trainers’ House uudisti kokonaan Pulssi-muutoksenjohtamisjärjestelmän. Mobiili Pulssi mahdollistaa tekemisen muutoksen seuraamisen lähes reaaliajassa. Pulssin avulla saadaan selville, muuttuuko kriittinen käyttäytyminen arjen työssä. Pulssi on myös media, jonka avulla muutokset ja digitaalinen sisältö voidaan viestiä innostavasti. Yhtiö perusti uuden markkinointipalveluiden yksikön Ouluun. Lisäämme panostusta seuraavan tekijäsukupolven rakentamiseen. Jatkamme myös yrittäjäkanavan laajentamista koko Suomeen. Siten palvelumme ovat aktiivisesti tarjolla koko maassa.

Maailmanlaajuisen johtajatutkimuksen mukaan toimitusjohtajat globaalisti odottavat seuraavan kolmen vuoden aikana tapahtuvan toimintaympäristön muutoksia enemmän kuin edeltävinä 50 vuotena. Saman signaalin saamme asiakasyritystemme johdolta. Asiakkaillamme on siis tarve viedä muutokset läpi ketterästi ja varmasti. Toimeenpano on kriittinen strategiavaihe. Onnistuneelle ihmisten ja muutoksen johtamiselle sekä toimeenpanokyvylle on tarvetta enemmän kuin ikinä.

Trainers’ House tähtää asiakasprojekteissa tunnelman tukemaan, rivakkaan tekemisen muuttamiseen. Olennaista on tunnistaa tarvittava kriittisen käyttäytymisen muutos niin asiakastyössä, yhteistyössä kuin johtamisessakin. Tuemme asiakkaita halutun tekemisen käynnistämisessä, kiihdyttämisessä ja juurruttamisessa. Kirkkaat prioriteetit ja läpivientimetodiikka ennakoivat onnistumista. Yhteiseen seikkailuun, tekemiseen ja oppimiseen kutsuva tarina ja onnistunut muutosviestintä ovat tärkeitä työkaluja kulttuurin muuttamisessa. Muutos onnistuu parhaiten hyödyntämällä useita samanaikaisia johtamisen vipuja. Trainers’ Housessa on uskomaton henkilöstö. Vuonna 2014 yhtiön elinkelpoisuus kyseenalaistettiin. Nyt yhtiö on nettovelaton.

Nöyrät kiitokset kollegoille.